Notice: Undefined variable: content_category_id in C:\inetpub\vhosts\tratairport.com\httpdocs\catalog\view\theme\default\template\content\content.tpl on line 8Notice: Undefined variable: content_category_id in C:\inetpub\vhosts\tratairport.com\httpdocs\catalog\view\theme\default\template\content\content.tpl on line 14Notice: Undefined variable: content_category_id in C:\inetpub\vhosts\tratairport.com\httpdocs\catalog\view\theme\default\template\content\content.tpl on line 14Notice: Undefined variable: content_category_id in C:\inetpub\vhosts\tratairport.com\httpdocs\catalog\view\theme\default\template\content\content.tpl on line 14

สนามบินตราดจัดการฝึกอบรมและซ้อมแผนฉุกเฉิน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

          สนามบินตราดจัดการฝึกอบรมและซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีเพลิงไหม้สถานีจ่ายน้ำมัน (BAFS) และกรณีน้ำมันรั่วออกจากรถน้ำมัน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงาน BAFS เข้าให้ความรู้เรื่องเทคนิคการดับเพลิงแก่พนักงานดับเพลิงและพนักงานหน่วยงานต่างๆในสนามบินตราดด้วย