เทศกาลสงกรานต์เกาะช้าง

          คำว่าสงกรานต์มาจากคำภาษาสันสกฤต ซึ่งหมายถึง "ปีใหม่" และเป็นการเฉลิมฉลองแบบไทย เทศกาลสงกรานต์ไม่ได้มีแต่การเล่นน้ำเท่านั้นแต่ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากเช่น การทำบุญ การทำความสะอาดบ้านเรือนและบริเวณบ้าน ซึ่งนับเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งด้วย สงกรานต์ในประเทศไทยเป็นวันหยุดสำหรับครอบครัว ทุกธุรกิจในช่วงนี้มักจะอนุญาติให้พนักงานของตนได้หยุดเพื่อกลับบ้านไปฉลองกับครอบครัว ซึ่งไม่แปลกเลยถ้าจะเห็นกลุ่มนักท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ หรือแม้แต่ร้านอาหารนั้นมักจะมากันเป็นเป็นครอบครัว
จุดประสงค์ของการรดน้ำ สาดน้ำในเทศกาลสงกรานต์นั้นคือ การอวยพรและขอพรกันด้วยน้ำ เทศกาลสงกรานต์เกาะช้างทุกปีการท่องเที่ยวจะคึกคักเป็นอย่างมาก เพื่อส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยพิธีทำบุญตักบาตร พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พระสงฆ์ รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ การสาดน้ำกันอย่างสนุกสนานของประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศ

วันที่จัดงาน: 13 - 15เมษายน

สถานที่จัดงาน: เทศบาลเมืองตราด, อำเภอเมือง