เทศกาลชมแมงกระพรุนหลากสี

          นั่งเรือชมความงามที่แฝงด้วยความน่ากลัวของแมงกระพรุนหลากสีสัน ทั้งสีฟ้า สีน้ำเงิน สีม่วง สีส้มและสีขาวจำนวนหลายร้อยตัว ซึ่งมาเป็นช่วงอายุของแมงกระพรุน ที่สามารถเที่ยวชมได้ และตามกระแสน้ำและกระแสลมของทะเลตราด เส้นทางหาดเล็ก-คลองใหญ่ สามารถพบเห็นได้ตลอดเส้นทาง ตั้งแต่หาดเล็ก บ้านไม้รูด หาดบานชื่น หาดราชการุนย์ หาดพลอยแดง เป็นต้น