สนามบินตราด ซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบ โรคติดต่อที่มาจากอากาศยาน รองรับปัญหาโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง

          (9 ก.ย. 58) สนามบินตราด (บริษัท บางกอกการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) : บางกอกแอร์เวย์ส) ร่วมโรงพยาบาลเขาสมิง สำนักงานสาธารณสุขตราด รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบ (Full Scale Emergency Exercise) ปัญหาโรคติดต่อจากอากาศยาน  รองรับปัญหาโรคเมอร์ส โควี  หรือโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง


          นางสมพร  ปุ้งโพธิ์  ผู้จัดการสนามบินตราด  กล่าวว่า การดำเนินการซ้อมแผนฉุกเฉินของสนามบินตราด (บริษัท บางกอกการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) : บางกอกแอร์เวย์ส) ในเรื่องปัญหาโรคติดต่อจากอากาศยานในครั้งนี้  เป็นการดำเนินการตามมาตรฐานของ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งมีหน่วยงานภายในสนามบิน และหน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทั้งหมดร่วมดำเนินการ โดยมีการสมมุติสถานการณ์พบผู้ต้องสงสัยป่วยจากโรคเมอร์ส โควี โดยสารมากับอากาศยานจากท่าอากาศยานสุวรณภูมิมายังสนามบินตราด   ดังนั้นเพื่อซักซ้อมความพร้อมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการรับมือกับปัญหา ตั้งแต่ขั้นตอนการจอดอากาศยาน การควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อบนอากาศยาน การฆ่าเชื้อ การคัดกรองผู้ป่วย การกักตัวผู้ป่วย การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากอากาศยานไปยังโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการแยกผู้ป่วย ตลอดจนการแถลงข่าวและการสื่อสารกับสื่อมวลชน  จึงได้จัดการซ้อมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอน มีความพร้อมในการรับสถานการณ์เมื่อเกิดสถานการณ์จริง สามารถป้องกันปัญหาการแพร่เชื้อของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามการดำเนินการฝึกซ้อมในครั้งนี้  ยังได้มีการประเมินผลการฝึกซ้อมด้านต่าง ๆ เพื่อนำข้อชี้แนะ และข้อแนะนำที่ถูกต้องตามมาตรฐานการป้องกันโรคขององค์การอนามัยโลกมาปรับใช้ต่อไป /...

ที่มา http://pr.prd.go.th/trat/ewt_news.php?nid=3962&filename=index