สนามบินตราด จัดอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

          สนามบินตราด จัดอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน โดย ทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลกรุงเทพตราด ในวันที่ 13 และ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและ    สามารถนำไปปฎิบัติได้ โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรม จำนวน 51 คน