สนามบินตราดจัดกิจกรรม “ Safety Day ”

    วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 สนามบินตราดจัดกิจกรรม สัปดาห์แห่งความปลอดภัย หรือ “ Safety Day ” โดยมีคณะกรรมการ คปอ. ในสนามบินตราดเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเพื่อนำไปใช้ในการปฎิบัติงานจริง มีหน่วยงานต่างๆ มาเข้าร่วมกิจกรรมเล่นเกมส์ พร้อมทั้งรับของรางวัลมากมาย