มาตรการเข้าพื้นที่ของสถานีที่บางกอกแอร์เวย์สทําการบิน